NHR Byg ApS er 
Altiflex-partner.

Interimsaflukning af facader ved nybyggeri og renoveringsopgaver. Modulerne giver en effektiv facadeaflukning, der sikrer en god totaløkonomi og sender et professionelt signal, fordi byggeriet allerede tidligt i byggefasen ser præsentabelt ud.

 

Interimsaflukning og sikkerhedsrækværk i én arbejdsgang.

Godkendt som sikkerhedsrækværk i henhold til EN13374. Lukker sikkert fra gulv til loft.
Effektiv aflukning af byggeriet i byggeprocessen forebygger fugtskader, holder på varmen og reducerer udtørringsperioden.

Hvordan hjælper i vores byggeprojekt?

NHR Byg ApS er opkvalificeret i Altiflex modulsystemer, både håndværkere og ledelse, og vi kan derfor klare hele jeres interimsaflukning, lige fra tilbud, kontrakter, leje, opsætning og demontering.
Vi kommer typisk på byggepladsbesøg og gennemgår site samt behovsafstemmer med byggeledelsen. På baggrund af denne gennemgang udarbejder vi et tilbud på opsætning, leje og demontering.

Anvendelsesmuligheder

Interimsaflukning.

Modulerne kan kombineres, så de lukker alle størrelsesåbninger i byggeriet. Dette kan laves som faste partier, eller døre/porte.

Sikkerhedsrækværk.

Et robust og fleksibelt sikkerhedsrækværk, som kan bruges på alle byggepladser. Sikkerhedsrækværket er nemt og hurtigt at montere. Sikkerheden forbedres markant, da modulerne, udover at være super robuste, også minimerer risikoen for personskade i forbindelse med nedfaldne materialer.

Døre og porte.

Altiflex døre og porte er en effektiv og robust lukning af adgangsveje og indgangspartier til byggepladser. Døre og porte består af genanvendelige og energibesparende moduler, der er justerbare og kan tilpasses alle byggerier både indendørs og udendørs.


Støj- og støvvægge.

Væggene er en effektiv afskærmning mod slibe- og byggestøv og har samtidig en lyddæmpende virkning mod evt. støjkilder. Væggene kan anvendes, hvor der er behov for en midlertidig rumopdeling og, hvor der samtidig ønskes en løsning, som tillader gennemstrømning af dagslys.

Skære- og modulære opbevaringsrum

Dette skaber en øget effektivitet, da man med et mobilt opbevaringsrum sparer tid og penge på op- og nedbæring af værktøj og materialer til etagerne morgen og aften. Det er muligt at aflåse opbevaringsrummet, så man undgår tyveri samt spild fra byggepladsen.

Telte.

Opførsel af telte til oplag eller arbejde giver de bedste forudsætninger for fremdriften af byggepladsen. Ved at anvende et modulopbygget telt sikres der mindre varmespild, dagslysindfald, lydreduktion på 20 dB, og er utroligt fleksibelt ift. system og behov.

Hvorfor anvende interimsaflukning?

✔ Interimsaflukning og sikkerhedsrækværk i én arbejdsgang.
✔ Godkendt som sikkerhedsrækværk i henhold til EN13374. Lukker sikkert fra gulv til loft.
✔ Forbedrer arbejdsmiljøet og er et effektivt værn mod træk og kulde.
✔ Effektiv aflukning af byggeriet i byggeprocessen forebygger fugtskader, holder på varmen og reducerer udtørringsperioden.
✔ Ingen løbende vedligeholdelse og intet affald eller bortskaffelse.
✔ Effektiv beskyttelse mod nedfald af værktøj og materialer.
✔ Minimerer skader på nye døre og vinduer.
✔ Tillader gennemstrømning af dagslys.

Kontakt os